رفتار و ارتباط در سازمان و مدیریت

برخی چیز ها واضح است . نیاز به مطالعه و علم ویژه ایی ندارد 

این که باید با برخی از افراد قطع ارتباط کرد 

مدیریت در این بخش کار ساز نیست ، فقط قطع 

برخی مواقع افراد دیگری هستند که فقط یک طرفه گوش میدهند ، تصمیم می گردند و قضاوت می کنند 

این دسته را شاید بشود مدیریت کرد

رفتار افراد در سازمان را باید خوب ارزیابی کرد و برنامه ریزی کرد 

/ 1 نظر / 73 بازدید
madedi

سلام دنبال شدید ممنون میشم دنبال کنید