اصلاحات زنده است

باید اصلاح کرد ، از خودمون شروع کنیم
من که از خودم شروع کردم ، اصلاح میشم ، تغییر از نوع اصلاحات ، مقاومت دیگه بسه ، اصول م شاید غلط بوده و من روش اصرار داشتم .

تکرار میکنم اصلاحات برای هر کس ، هر زمان زنده است ......

/ 0 نظر / 64 بازدید